Оданочување на капитални добивки од продажба на хартии од вредност во земјата и странство

0
541

Оваа тема стана особено актуелна со измените и дополнувањата во ЗДЛД кои стапија на сила на почетокот на оваа година (Службен весник бр. 274/22). Во овој текст ќе се осврнеме на некои дилеми кои се јавија во пракса и најчесто поставуваните прашања во врска со оваа тема и ќе дадеме наши ставови и мислења во…