Објавен податок за нова минимална бруто плата

0
408

Објавата е во Службен весник 58 од 16.3.2023 година. Целата објава е во продолжение: Внимавајте, иако во објавата стои „од април 2023“, согласно релевантните законски одредби новата минимална плата ќе се пресметува од платата за март 2023. Компаративна пресметка со пресметана разлика меѓу параметрите на новата минимална плата која ќе се применува од платата за…