Објавен нов образец „ДД-ДО“ (пресметка на данок на добивка при престанок на услови за даночно ослободување)

0
1830

Новиот образец е објавен во Службен весник 303 од 31.12.2021. Отсега образецот содржи поле за внесување на датум на престанок на условите за даночното намалување наместо „даночен период“ и дополнително поле за исправка на претходно поднесен образец. Образецот може да го преземете во продолжение: ДД-ДО-31.12.2021Download…