Објавени правилници за корисниците на финансиска помош за справување со ефектите од COVID-19 (правни лица и СВД)

0
4426

Правлиниците беа објавени во Службен весник 315 од 30.12.2020 година. Се работи за следните 4 правилници: Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот на враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците октомври, ноември и декември 2020 година;Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот…