Објавени владини одлуки за: највисоки цени во трговија на мало на одредени млечни производи и тестенини и за укинување на царински давачки при увоз на одредени тестенини

0
503

Одлуките се објавени во Службен весник 52/2023. Првата одлука за поставување на највисоките цени на некои млечни производи е во продолжение: Втората одлука е со сличен карактер но се однесува на друг тип на производи – тестенини: Последната одлука се однесува на укинувањето на царинските давачки при увоз на одредение тестенини:…