Објавена нова национална класификација на дејности – НКД Рев 2.1

0
187

Објавата е во Службен весник 35 од 14.2.2024. Новата класификација може да ја преземете во продолжение: NKD-Rev-2.1Download…