Објавена нова минимална плата која важи од исплатата на платата за месец март, 2024

0
291

Во службен весник 68 од 22.3.2024 беше објавена новата минимална плата која ќе изнесува 33.352 денари во бруто износ. Во продолжение презентираме пресметка од нето кон бруто плата и од бруто кон нето плата користејќи ги актуелните податоци за плати и надоместоци и имајќи ја предвид новата минимална плата. Согласно пресметките, користејќи актуелни податоци, новата…