Објавена новата минимална плата и пресметка за нова минимална нето плата

0
3363

Во Службен весник 80 од 9.4.2021 беше објавена новата минимална плата согласно Законот за минимална плата, и таа ќе изнесува 22.146 денари. Во продолжение може да ја најдете пресметката за нето плата тргнувајќи од новата минимална бруто плата. Оваа минимална плата почнува да се пресметува почнувајќи од пресметката за априлската плата….