Почетна » Обуки » Финансиска контрола и анализа » Формулар за пријава за обука за финансиска анализа

Формулар за пријава за обука за Финансиска анализа

   

  Лични информации

  Име и презиме:

  Пол:
  (м)(ж)

  Област на стручност (на пр. економија, медицина, архитектура и сл.):


  Контакт информации**

  Место на живеење (град):

  Мобилен телефон:

  E-Mail:

  Преферирани Термини (точните термини за групите за финансиска анализа се дефинираат по завршеток на секој циклус обука за Практично сметководство):

  Физичко присуство или Online:

  Би сакале фактурата да гласи на (ако е правно лице ве молиме наведете назив, ЕДБ и адреса):