четврток, октомври 1, 2020
Почетна » Обуки » Напредно сметководство » Формулар за пријава за обука за напредно сметководство

Формулар за пријава за обука за Напредно сметководство

 

Лични информации

Име и презиме:

Пол:
(м)(ж)

Област на стручност (на пр. економија, медицина, архитектура и сл.):

Контакт информации**

Место на живеење (град):

Мобилен телефон:

E-Mail:

Преферирани Термини (точните термини за групите за напредно сметководство се дефинираат по завршеток на секој циклус обука за Практично сметководство):

Би сакале фактурата да гласи на: