Образовни и советодавни (консалтинг) услуги во системот на ДДВ

0
27

Услугите поврзани со едукација се меѓу најважните видови на услуги во денешно време. „Знаењето е моќ“ е фраза која постои со векови, но нејзината суштина има поголема „тежина“ денес од било кога во историјата. Во контекст на македонската даночна легислатива особено е интересно да се анализираат образовните услуги од аспект на ЗДДВ. Во продолжение ќе…