Нов образец „ДЕ“ (посебни податоци за државна евиденција)

0
5050

Образецот е објавен во Службен Весник 299 од 17.12.2020 година. Образецот може да го симнете во оргинална .pdf форма, како што е објавен, во .doc (Word) или во .xlsx (Excel) формат подолу: Nov-DE-ObrazecDownload Посебни-податоци-за-државна-евиденција-за-субјектитеDownload PosebniPodatoci-DE-2021-ExcelDownload…