Нов клиентски софтвер за МПИН (за користење на финансиска помош до минимална плата од 18.000)

0
1650
Personal information form with ballpoint pen

УЈП на својата Веб страница објави известување во врска со финансиската помош за исплата на разликата од придонесите на нето зголемената минимална плата во износ од 1.197 денари.  Новиот клиентски софтвер може да се преземе од тука….