Нов ДДВ-04 образец од 1.4.2022

0
2047

Согласно измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност објавени во Службен весник бр. 57 од 12.3.2022 година, објавен е Правилникот за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност Службен весник бр. 79 од 30.3.2022 година.  Согласно подзаконкиот акт се воведува нов Образец  ДДВ – 04 кој ќе биде достапен на…