понеделник, јануари 25, 2021
Почетна » Новости » Стручни написи

Последни стручни написи

More

  Нов „ДДВ-04“ образец, пополнување и споредбен приказ со полињата од стариот образец

  При пополнување на образецот ДДВ-04 преку системот е-даноци на Управата за јавни приходи потребно е да се внимава кој образец ќе се употребува бидејќи достапен е и претходниот образец. Имено, новиот образец ДДВ-04 се поднесува за даночните периоди од 01.10-31.12.2020 година...

  Растур, кало, крш и расипување и утврдени кусоци – сметководствен и даночен третман

  Нормирањето и евиденцијата на растурот, калото, кршот и расипувањето, како и утврдувањето и треманот на кусоците, сметководствениот и даночниот третман на овие настани се теми кои се секогаш актуелни, особено во овој период од годината. Повеќе на темата може да прочитате во...

  Аванс и капар: нормативно дефинирање, сметководствен третман и импликации од аспект на ЗДДВ

  Авансот и капарот се вообичаено користени опции кои даваат сигурност на страните во еден деловен однос и го намалуваат ризикот од неисполнување на одредени договорни обврски кај инволвираните страни. Но, многу е важно да се направи јасна дистинкција меѓу тремините и...

  Измени и дополнувања во Закон за данок на личен доход (Сл. Весник 290 од 7.12.2020)

  Во насока на обезбедување на дополнителна поддршка за стопанството и граѓаните, заради полесно справување со последиците од коронавирусот (COVID-19), донесени се измени и дополнувања во Законот за данок на личен доход. Истите се објавени во Службен Весник 290 на 7.12.2020. Во продолжение ќе...

  Измени и дополнувања во Закон за данок на добивка (Сл. Весник 290 од 7.12.2020)

  Во насока на обезбедување на дополнителна поддршка за стопанството, заради полесно справување со последиците од коронавирусот (COVID-19), донесени се измени и дополнувања во Законот за данок на добивка. Истите се објавени во Службен Весник 290 на 7.12.2020. Во продолжение ќе се осврнеме на...

  Основање на ТД од страна на ДДВ обврзник со основачки влог во форма средства

  Во овој напис ќе се осврнеме на даночниот третман од аспект на ЗДДВ, на регистрацијата на трговски друштва од страна на даночните обврзници регистрирани за целите на ДДВ со вложување на основачки влог уплатен во форма на средства. Во продолжение може да...

  Регистрација за целите на ДДВ

  Во овој напис ќе се осврнеме на регистрацијата на даночните обврзници за целите на ДДВ. Оваа тема е секогаш актуелна бидејќи Законот за данокот на додадена вредност не прави разлика меѓу правниот субјективитет на даночните обврзници. Така, сите даночни обврзници, правни или...

  Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност за Октомври, Ноември и Декември 2020

  Во овој напис ќе се осврнеме на долгоочекуваниот Закон со чие носење треба да се даде поддршка на физичките лица кои се вршители на одредени дејности или економски активности а кои се најпогодени од годинашната здравствено-економска криза. Целиот напис може да го...

  Закон за финансиска поддршка за исплата на платите за Октомври, Ноември и Декември 2020

  Со овој закон, се уредуваат условите и постапката за добивање на финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите на работниците за месеците октомври, ноември и декември 2020 година. Целиот напис може да го...