недела, септември 19, 2021
Почетна » Новости » Стручни написи

Последни стручни написи

More

  Трансферни цени

  Кога се работи за мултинационални корпорации кои имаат деловни операции, подружници и фирми „ќерки“ насекаде низ светот, трансферните цени се една од најважните теми при даночното планирање. Во овој напис ќе се освренеме токму на трансферните цени и нивната регулација со...

  Службени патувања во земјата и странство: нормативни, даночни и сметководствени аспекти

  Динамичниот свет во кој живееме секако не трпи статичност и само прашање на време е кога, поради поврзаноста и интегрираноста на чинителите на економскиот живот ќе се врати и динамиката на службените патувања. Во овој напис ќе се осврнеме на нормативните,...

  Образовни услуги во системот на ДДВ

  Услугите поврзани со едукација се меѓу најважните видови на услуги во денешно време. „Знаењето е моќ“ е фраза која постои со векови, но нејзината суштина има поголема „тежина“ денес од било кога во историјата. Во контекст на македонската даночна легислатива особено...

  Даночно ослободување за дадени донации во спорт (ваучерски систем) од аспект на член 30-а од Законот за данок на добивка

  Со член 30-а од Закон за данокот на добивка (ЗДД), а во насока на поддршка на развојот на спортот и постигнувањето на спортски резултати пропишано е даночно поттикнувања односно ослободувања од данокот на добивка при давање на донации кон националните спортски...

  Статусни промени кај ТД (присоединување, спојување, поделба) од аспект на ЗДДВ и Законот за даноците на имот

  Согласно Законот за трговските друштва (ЗТД) статусните промени ги опфаќаат присоединувањето, спојувањето и поделбата на трговските друштва на начинот и според условите определени со овој закон. Овие три ситуации се поврзани со конкретни постапки кои може да бидат комплицирани и долготрајни а...

  Право на годишен одмор и исплата на регрес за годишен одмор во 2021 година

  Во летните месеци правото на користење на годишен одмор и исплата на регрес за годишен одмор е секогаш интересна тема, особено сега кога полека се укинуваат рестриктивните мерки за патување поради кризата предизвикана од корона вирусот. Во продолжение ќе се осврнеме токму...

  Евиденциски обврски во трговијата на големо и мало

  Трговијата на големо и мало остануваат носечки дејности во нашиот економски систем, а прашањата поврзани со правнилното евидентирање на настаните во овие дејности од аспект на Законот за трговија, но и од сметководствен аспект остануваат секогаш актуелни теми. Евиденциски-обврски-во-трговијата-на-големо-и-мало-23.6.2021Download

  Транспорт на патници и стоки во земјата и странство согласно Законот за превоз во патниот сообраќај

  Услугите за транспорт на лица и стоки во патниот сообраќај, во време на глобална поврзаност и константна мобилност во деловниот свет, се од огромно значење за сите економски текови. Во овој напис ќе се осврнеме токму на најважните аспекти поврзани со овој...

  Здравствени услуги од аспект на ЗДДВ

  Здравствените услуги од аспект на Законот за данокот на додадена вредност припаѓаат на категоријата на услуги ослободени од ДДВ без право на одбивка на предходниот данок, согласно член 23 точките 10 и 14 од Законот за данокот на додадена вредност. За...