вторник, јули 14, 2020
Почетна » Новости » Стручни написи

Последни стручни написи

More

  Службени патувања во земјата и странство: нормативни, даночни и сметководствени аспекти

  Здравствено економската криза предизвикана од COVID-19 доведе до намалување на движењето на населението, без разлика дали за деловни или приватни цели. Но, динамичниот свет во кој живееме секако не трпи статичност и само прашање на време е кога, поради...

  Електронска трговија – нормативни аспекти

  Здравствено економската криза предизвикана од COVID-19 доведе до менување на дел од потрошувачките навики на населението и драстично зголемување на пазарењето преку Интернет. Како последица на оваа ситуација во Македонија се појавуваат се повќе претпријатија кои работат на...

  Донирани средства заради лекување на физички лица – даночен третман

  Во услови кога кај нас сеуште не стивнуваат последиците од здравствената криза поврзана со ширењето на COVID-19, повеќе од кога и да е потребно е да се покаже хуманоста во општетството и да се помогне на оние кои...

  Утврдување на даночна основа за ДДВ: специфични ситуации

  Правилно утврдување на даночната основа е важен сегмент во процесот на оданочување со данокот на додадена вредност, од причина што неточно одредување на даночната основа доведува до неточно пресметување и плаќање на данокот на додадена вредност, а истовремено...

  Сметководствен третман на државни поддршки: МСС 20 и Оддел 24 од МСФИ за МСЕ

  Во овој напис се осврнуваме на начините за евидентирање на државната поддршка на стопанството. Целиот напис може да го симнете тука: Државна-помош-МСС-20-и-Оддел-24-од-МСФИ-за-МСЕDownload

  Вонреден настан и виша сила од аспект на даночната легислатива

  Во овој напис ќе се осврнеме на третманот коj даночната легислатива го наметнува на вонредните настани предизвикани од виша сила: поединечно од аспект на ЗДДВ, Законот за данок на добивка и ЗДЛД. Целиот напис може...

  Даночни поттикнувања за дадени донации и спонзорства од јавен интерес

  Предизвиците со кои се соочивме во периодот на справување со последиците од корона кризата ја поттикнаа социјалната одговорност кај лицата кои се во можност да донираат средства кои ќе бидат искорисени за презмеање на дејства од јавен интерес...

  Примена на даночни стапки за ДДВ

  Со оглед на тоа што во претходниот период многу трговци и угостители прибегнаа кон бизнис модел кој се врти околу електронски прием на нарачки и достава на нарачките до домовите на клиентите, се наметнува прашањето за третманот на...

  Право на намалување на даночна основа за данок на добивка со пренесување на искажана загуба и поднесок на образец ДД-01

  31.3 е краен рок за поднесок на „ДД-01“ образецот. Терк за изработка на правилник Согласно член 19 од Законот за данок на добивка, доколку даночниот обврзник оствари загуба искажана во Билансот на...