вторник, јули 14, 2020
Почетна » Новости » Последни известувања

Последни известувања

More

  Субвенционирање на придонесите на вработените од медиумите

  Во Службен весник број 156 од 12.6.2020 донесена Уредба со законска сила со која се регулира субвенционирањето на придонесите на вработените во медиумите. Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и...

  Финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID 19 периодот

  Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат видот, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на трговските друштва (во натамошниот текст: финансиска поддршка) со цел да се стабилизира и обнови...

  Финансиска поддршка за естрадните уметници за април и мај (ажурирано на 16.6)

  Во Службен весник 154 од 10.6.2020 објавена уредба за финансиска поддршка за естрадните уметници. Поддршката е во износ од 14.500 денари по месец, за месеците април и мај. „Естраден уметник“ е лице кое учествува во...

  Ваучери за туризам за вработени со низок доход

  Ваучер за туризам се издава на вработени лица со низок доход заради плаќање на искористена туристичка и угостителска услуга на сместување или услуга на сместување и исхрана во категоризирани угостителски објекти за сместување, преку даватели на туристички услуги,...

  Уредба за Законот за вршење на сметководствени работи

  Во Службен весник број 140 од 29.5.2020 објавена уредбата со законска сила која се однесува на посетата на КПУ од страна на сметководителите и овластените сметководители. Во продолжение може да го најдете целиот текст на...

  Финансиска поддршка за уметници, вршители на дејност и други активности од културата

  Уредбата е објавена во Службен весник 139 од 28.5.2020. Уредбата освен самостојните вршители и оние кои вршат други активности поврзани со културата, ги опфаќа и оние кои преку авторски или друг вид на договор биле...

  Финансиска поддршка за филмски работници (ажурирано на 22.6)

  Со оваа уреба се опфатени лицата кои учествувале во производство на филм, се државјани на Македонија, учествувале во изведба на најмалку 3 филмови поддржани од Агенцијата за филм во минатите 5 години и чии филмски проекти поддржани од Агенцијата...

  Финансиска поддршка за граѓаните од ранливи групи, млади лица од 16 до 29 години и здравствени работници (ажурирано на 22.6)

  Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на...

  Уредба за Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (пречистен текст од 27.5.2020)

  Уредбата беше првично објавена во Службен весник 89/20 а потоа дополнета во Службен весник 136/20. Како особено значаен го издвојуваме новиот член 2-б од пречистениот текст на уредбата со законска сила кој можете да го прочитате во продолжение.