Почетна » Новости » Последни известувања

Последни известувања

More

  Одлука за измена на Одлука за највисоки цени на одредени пијалоци во трговија на големо и мало

  Измените се објавени во Службен весник 237 од 9.11.2023. Објавата за оргиналната одлука ќе ја најдете тука. Согласно измените, преку членот 1 од оваа одлука се определуваат највисоките цени во трговијата на големо и трговијата на мало на следните производи: 1) светло пиво...

  Измена на одлуката за гарантирани цени

  Одлуката за гарантирани цени е изменета во Службен весник 227 од 27.10.2023. Измените се следни: Во членот 2, се додаваат нови ставови (3) и (4) со кои се остава отворена можност за акциски продажби и намалувања на цените на производи кои се...

  Рокот за поднесок на ДДВ 04 продолжен за еден ден

  Соопштението на УЈП ќе го најдете на следниот линк.

  Измена на Одлуката за добра и услуги кои се даночат со повластена стапка на ДДВ

  Измената е објавена во Службен весник 214 од 12.10.2023. Изменети се табелите во: член 2, став (1), точка 1 (тоа се табелите каде беа наброени производите кои ќе се даночат по стапка од 5%) и во став (4) (тоа се табелите каде беа...

  Објавени уплатните сметки за данок на солидарност

  Сметките може да ги најдете на Веб страната на УЈП. Линк до страната на УЈП.

  Нова услуга на Народна банка: споредба на надоместоците помеѓу давателите на платежните услуги

  За да овозможи поголема споредливост на надоместоците што ги наплаќаат одделните даватели на платежните услуги, во согласност со член 184 став (5) од Законот за платежни услуги и платни системи, Народната банка на Македонија објавува споредбени податоци на надоместоците поврзани со...

  Одлука за примена на повластените стапки на ДДВ од 5% и 10%

  Одлуката е објавена во Службен весник 203 од 28.9.2023 и со нејзе ќе се ефектуира поделбата на прометот на „основни производи за човечка исхрана“ кои ќе продолжат да се даночат по стапка од 5% и „останати производи за човечка исхрана“ кои...

  Одлука за поставување на највисоки трговски маржи во трговијата на големо и мало за свежото овошје и свежиот зеленчук (ажурирано на 21.11.2023)

  Одлуката е објавена во Службен весник 203 од 28.9.2023 и ќе се применува од денот на објавувањето во Службен весник до 30 ноември 2023 година 31 декември 2023 година (измена објавена во Службен весник 244 од 20.11.2023). Со оваа одлука се определува...

  Одлука за највисоки цени на одредени пијалоци во трговија на големо и мало (изменета на 9.11.2023)

  Одлуката е објавена во Службен весник 203 од 28.9.2023 и ќе се применува од денот на објавувањето во Службен весник до 30 ноември 2023 година 31.12.2023. Одлуката е изменета на 9.11.2023 (објава во Службен весник 237). Објавата за измената ќе ја најдете...