Почетна » Новости » Последни известувања

Последни известувања

More

  18% ДДВ за станбени единици од 1.1.2024?

  Имајќи ги предвид моментално важечките законски одредби од ЗДДВ, сакаме да обрнеме внимание на една тема од големо значење за македонската економија. До кога е предвидено да се применува стапката од 5% за првиот промет на станбени згради и станови? Во Законот за...

  Продолжен рокот за поднесок на ДДВ пријави до 28.4 (петок)

  Целото соопштение на Веб страницата на УЈП може да го преземете преку следниот линк.

  Предлог измени и дополнувања во ЗДДВ – најава за суштински промени во однос на член 14

  На 9.12.2022 година во Собраниска комисиска процедура е доставен Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, по скратена постапка со кој меѓу другото се воведува многу важна измена кај правилата за определување на место...

  Сублимиран табеларен приказ на владините одлуки за поставување на највисоки цени во малопродажба на одредени артикли (ажурирано на 28.4.2023)

  Бидејќи во последните недели беа донесени низа одлуки од владата, решивме да направиме табеларен приказ заради визуелизација и полесно навигирање низ важечката регулатива. Во Службен весник 92/2023 од 28.4.2023 беше продолжена примената на највисоките цени за градинарските култури до 31.5.2023, за...

  Владини одлуки за определување на највисоки цени во трговија на мало на одделни хигиенски производи и овошје и зеленчук

  Станува збор за две одделни одлуки, објавени во Службен весник 70/2023 и 71/2023 со кои се определуваат највисоките малопродажни цени на разни артикли (хигиенски производи и градинарски култури). Со првата одлука објавена во Службен весник 70/2023 од 30.3.2023 се определуваат највисоките цени...

  Одлука за највисоки цени на јајца и ориз во трговија на мало и обврска за производство и трговија на одредени количини од тие артикли

  Одлуката е објавена во Службен весник 63 од 21.3.2023. Со одлуката највисоките цени на јајцата од кокошка и оризот се утврдуваат на нивото на цените кои се применувале на 15 март 2023 година во трговијата на мало, за соодветната класа по производ. Дополнително,...

  Објавен податок за нова минимална бруто плата

  Објавата е во Службен весник 58 од 16.3.2023 година. Целата објава е во продолжение: Внимавајте, иако во објавата стои „од април 2023“, согласно релевантните законски одредби новата минимална плата ќе се пресметува од платата за март 2023. Компаративна пресметка со пресметана разлика меѓу параметрите...

  Објавени владини одлуки за: највисоки цени во трговија на мало на одредени млечни производи и тестенини и за укинување на царински давачки при увоз...

  Одлуките се објавени во Службен весник 52/2023. Првата одлука за поставување на највисоките цени на некои млечни производи е во продолжение: Втората одлука е со сличен карактер но се однесува на друг тип на производи - тестенини: Последната одлука се однесува на укинувањето на...

  Оданочување на капитални добивки од продажба на хартии од вредност во земјата и странство

  Оваа тема стана особено актуелна со измените и дополнувањата во ЗДЛД кои стапија на сила на почетокот на оваа година (Службен весник бр. 274/22). Во овој текст ќе се осврнеме на некои дилеми кои се јавија во пракса и најчесто поставуваните...