понеделник, јануари 30, 2023
Почетна » Новости » Последни известувања

Последни известувања

More

  Потсетување за достава на список на вработени лица и полиса за осигурување до ИСОС за правните лица со лиценца за работа до 31.1

  Ве потсетуваме дека согласно член 32, став (9) од ЗВСР, правните лица со лиценца за работа се должни најдоцна до 31 јануари во тековната година да достават во Институтот список на лица вработени со нивните звања, со нивен регистарски број под...

  Соопштение од ИСОС (дополнителен ден за ажурирање на податоци)

  Соопштението од ИСОС ви го презентираме во целост во продолжение. Изворно, истото може да го погледнете тука. Почитувани колеги, Институтот на сметководители и овластени сметководители секојдневно добива бројни повици и мејлови од своите членови со оправдани образложенија за неажурирани податоци. Поради тоа Институтот Ве...

  ИСОС ја објави листата на лица со одобрение за спроведување на КПУ

  Известувањето може да го погледнете тука. Правните лица на кои им се издава одобрение за спроведување на обуки се: Еуро консалт Плус ДОО Економскко правен консалтинг ФВ Конто Профит ДООЕЛ Професионал Акаунт Дооел Прајсвотерхаускуперс ДООЕЛ - Друштво за консултантски услуги Про Агенс ДОО Рафајловски Консалтинг ДОО Академија за банкарство и...

  Правилник за минимално-техничките услови во продажни објекти во кои се врши трговија на големо и трговија на мало 

  Правилникот е објавен во Служебен весник 290 од 30.12.2022 и со неговото влегување во сила (наредниот ден од денот на објавувањето), престанува да важи Правилникот за минимално-техничките услови за деловните простори и простории во кои се врши трговија. Правилникот може да го...

  Рокови за даночни поднесоци во текот на месец јануари 2023

  Дерегистрација од системот на ДДВ Рок до: 15-ти Јануари  Образец: ДДВ-01Б         Кој може да поднесе? Секој регистриран даночен обврзник кој ги исполнува законските услови. Ако вршите стопанска дејност и сте регистрирани за целите на ДДВ, можете по истекот на 3 или 2 години од почетокот...

  Последен повик за ажурирање податоци во ИСОС

  Линк до известувањето ќе најдете тука.

  Нова верзија на клиентскиот софтвер „МПИН“ достапна за преземање

  Соопштението е достапно на Веб страната на УЈП. Целото соопштение може да го погледнете тука.

  Потсетување: 15.1.2023 е краен рок за уплата на 2% од приходите за работа во недела и државни празници

  Потсетување на обврската согласно член 25, став (8) од Законот за трговија. Согласно член 25, став (8) од Законот за трговија вршителите на дејност трговија на мало имаат обврска за плаќање на посебен надоместок во висина од 2% од вкупниот приход остварен...

  Закон за платежни услуги и платни системи

  Законот за платежни услуги и платни системи беше објавен во Службен весник 90 од 12.4.2022. Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2023 година. Со овој...