понеделник, јануари 25, 2021
Почетна » Новости » Последни известувања

Последни известувања

More

  Соопштение од УЈП: продолжен рокот за поднесок на ДДВ-04 до 29.1

  Соопштението може да го најдете на Веб страницата на УЈП.

  Правилник за формата, содржината и начинот на доставување и одобрување на извештајот за донирани финансиски средства (член 75, став (3) од ЗДЛД)

  Правилникот објавен во Службен весник број 5 од 8.1.2021. Физичко лице кое донира финансиски средства на правно лице според одредбите од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности има право на намалување на данокот на доход утврден во годишната даночна пријава...

  Поважни рокови за даночни поднесоци во првиот квартал во 2021

  РокОбразецДаночен обврзникКратко објаснувањедо 10-ти во месецот  МПИНРаботодавaчиПлатадо 15.1.2021ДДВ-01БВршители на промет регистрирани за целите на ДДВДерегистрација од ДДВ системотдо 15.1.2021ДДВ-01Вршители на промет нерегистрирани за целите на ДДВРегистрација во системот за ДДВдо 20.1.2021ДД-07 (со ГПРС)Трговски друштваДаночно намалување ДД од фискалнидо 20.1.2021ДЛД-02Трговец-поединец и самостоен...

  Објавени правилници за корисниците на финансиска помош за справување со ефектите од COVID-19 (правни лица и СВД)

  Правлиниците беа објавени во Службен весник 315 од 30.12.2020 година. Се работи за следните 4 правилници: Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот на враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците октомври, ноември и декември...

  Усогласување на фискалните уреди со промените во ЗДДВ (ажурирано на 12.1.2021)

  УЈП со соопштение на нејзнината Веб страница повика на усогласување на фискалните уреди со последните измени во ЗДДВ. Во Службен весник 315/2020 од 30.12.2020 беше објавен “Правилник за за изменување на правилникот за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за...

  Нова одлука за промет кој подлежи на повластена стапка на ДДВ

  Одлуката е објавена во Службен весник 316 од 30.12.2020. Како поважна одредба од одлуката ќе го издвоиме членот 2, став (3), каде се дефинира прометот кој се смета за промет оданочив со новата стапка од 10% согласно член 30-а од ЗДДВ. Имено, повластената...

  Нов образец „ДЕ“ (посебни податоци за државна евиденција)

  Образецот е објавен во Службен Весник 299 од 17.12.2020 година. Образецот може да го симнете во оргинална .pdf форма, како што е објавен, во .doc (Word) или во .xlsx (Excel) формат подолу: Nov-DE-ObrazecDownload Посебни-податоци-за-државна-евиденција-за-субјектитеDownload PosebniPodatoci-DE-2021-ExcelDownload

  Нова ДДВ пријава (образец „ДДВ-04“) и извештај за примени промети по чл. 32-а „ДДВ-ИПДО/П“

  Во Службен Весник 315/2020 од 30.12.2020 беше објавен новиот образец „ДДВ-04“ и образецот „ДДВ-ИПДО/П“. Промените во образецот се согласно измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 267/20). Што е ново? Полињата 3 и 4 се однесуваат...