вторник, октомври 4, 2022
Почетна » Новости » Последни известувања

Последни известувања

More

  Измена на Одлуката за Reverse Charge (чл. 32-а од ЗДДВ) во насока на стимулацијата на поставување на фотоволтаици

  Измените се во насока на расчистување на некои дилеми кои беа присутни во пракса и кон стимулирање на инсталацијата на фотоволтаици кај нас. Согласно измените, под режимот на членот 32-а потпаѓа и градењето, одржувањето, реконструкцијата, отстранувањето на градби или нивните делови, односно...

  Нов Закон за вршење на сметководствени работи (Сл. Весник 173/2022 од 1.8.2022)

  После долг период на исчекување конечно е изгласан во собраниска процедура и објавен во Службен весник новиот Закон за вршење на сметководствени работи (ЗВСР). Во продолжение ќе се осврнеме на некои од најважните аспекти поврзани со истиот. Во наредниот период будно ќе...

  Измени и дополнувања во Законот за трговија (допрецизирање и менување на одредбите за работа во недела)

  Измените и дополнувањата се главно во насока на давање на можност на продавниците, киосците и штандовите во туристичките места да работат и во недела од 9.7.2022, но има и низа други измени и дополнувања во Законот објавени во Службен весник 150/2022. Забрана...

  Измена на Одлуката за максимални маржи објавена на 14.6.2022 во Службен весник 135/2022

  Во Службен весник 137/2022 од 15.6.2022 Одлуката беше изменета. Пречистениот текст на одлуката (Службен весник 135 и 137/2022) Ви го презентираме во продолжение. Врз основа на член 30 став 1 алинеја 1 од Законот за трговија (*) („Службен весник на Република Македонија“...

  Нова одлука за највисоки трговски маржи (изменета на 15.6.2022, објавено во Службен весник 137/2022)

  Одлуката е објавена во Службен весник 135 од 14.6.2022 и ќе важи до 30.9.2022. Одлуката е изменета веќе во наредниот ден по првичната објава. Промените се однесуваа на специфицирање на начинот на кој највисоките маржи од 5% односно 10% се распределуваат...

  Измени и дополнувања во ЗТД: новини во врска со трансформацијата на заем во влог

  Измените и дополнувањата се објавени во Службен весник 99 од 21.4.2022. Трансформација на заем од трето лице во ДОО во влог во друштвото Со измените и дополнувањата е опфатена дефиницијата во член 3, став (1), точка 4-а, согласно која „заем што се...

  Одлука за изменување и дополнување на одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки

  Измените и дополнувањата на одлуката беа објавени на 1.4.2022, во Службен весник број 81/2022 и стапуваат на сила со денот на објавата. Согласно последните измени и дополнувања, со оваа одлука се определува највисоката трговска (профитна) маржа како посебен услов во трговијата за...

  Нов клиентски софтвер за МПИН (за користење на финансиска помош до минимална плата од 18.000)

  УЈП на својата Веб страница објави известување во врска со финансиската помош за исплата на разликата од придонесите на нето зголемената минимална плата во износ од 1.197 денари.  Новиот клиентски софтвер може да се преземе од тука.