понеделник, април 19, 2021
Почетна » Новости » Последни известувања

Последни известувања

More

  Измени во Законот за данок на личен доход (донесени на 36-тата Седница на Собранието)

  Измените се во насока на обезбедување на континуитет на мерките за справување со последиците од здравствено-економската криза Со дел од Уредбите со законска сила во рамки на претходните пакети анти-кризни мерки, вршителите на самостојна дејност кои претрпеле штета во работењето поради ширење...

  Објавена новата минимална плата и пресметка за нова минимална нето плата

  Во Службен весник 80 од 9.4.2021 беше објавена новата минимална плата согласно Законот за минимална плата, и таа ќе изнесува 22.146 денари. Во продолжение може да ја најдете пресметката за нето плата тргнувајќи од новата минимална бруто плата. Оваа минимална плата почнува да...

  Дополнување на Законот за трговија (Сл. Весник 77/2021): системски решенија за вршење на дејност во услови на пандемија

  Со последните дополнувања во Законот за трговија е системски уредено вршењето на дејноста трговија на мало во услови на пандемија. Со дополнувањата, во Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ број 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/10, 158/10,...

  Соопштение од УЈП: продолжување на рокот за поднесување на “ДБ”, “ДБ-ВП”, “ДБ-НП/ВП”, “ДЛД-ДБ” И “Б” образец до 25 март

  Соопштението од УЈП може во целост да го најдете тука. Дел од известувањето може да прочитате во продолжение: Се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на обрасците Даночен биланс за оданочување на добивка (образец “ДБ”), Даночен биланс на...

  Известување од ЦРМ: продолжен рокот за поднесување на годишни сметки

  Целото известување ќе го најдете тука. Извадок од соопштението: Почитувани, Согласно барањата пристигнати до Централниот регистар, со кои се бара одложување на рокот за доставување на годишна сметка Ве известуваме дека Централниот регистар одлучи да излезе во пресрет на обврзниците за поднесување на годишна...

  Соопштение од УЈП во врска со СВД: поднесок на барања за враќање на примената поддршка за плати, придонеси и исплатени средства за самите вршители...

  Целосто соопштение ќе го најдете на Веб страницата на УЈП. 1. Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансискa поддршка за исплата на плати Физичките лица кои вршат самостојна дејност, кои го искористиле правото на финансиска поддршка за исплата на плати...

  Соопштение од УЈП во врска со поднесокот на барања за пресметки за износите за враќање на примената финансиска поддршка или трансформирање во грант на...

  Целото соопштение може да го најдете на Веб страница на УЈП. Барања од точките имаат обврска да поднесат сите работодавачи - корисници на финансиска помош за плати и корисници на субвенционирање за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, без разлика на...

  Соопштение од Централниот регистар во врска со регистарот за вистински сопственици

  Соопштението е преземено од Веб страната на ЦР. Регистарот на вистински сопственици е пуштен во употреба. Регистарот се воспоставува како производ од интензивната соработка меѓу Централниот Регистар со Управата за финансиско разузнавање, поддржан од Глобалната програма за борба со нелегални финансиски текови при...