петок, април 10, 2020
Почетна » Новости » Последни известувања

Последни известувања

More

  Финансиска помош за работодавачите од приватниот сектор за време на вонредната состојба (ажурирано на 9.4.2020)

  Во Службен Весник 93 од 7.4.2020 објавена новата уредба за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор. Уредбата е изменета во Службен Весник 97 од 9.4.2020. „Работодавач од приватниот сектор“ во смисла на оваа уредба е...

  Финансиска поддршка за самостојни вршители на дејност за време на вонредната состојба

  Во Службен Весник 92 од 6.4.2020 објавена новата уредба која се однесува на физичките лица - самостојни вршители на дејност. Уредбата се однесува на финансиска помош за месеците април и мај 2020 година. Износот на...

  Субвенционирање на придонесите за време на вонредната состојба

  Во Службен Весник 92 од 6.4.2020 објавена новата уредба. Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, за месеците април, мај...

  Финансиска поддршка за самостојните уметници

  Уредбата за финансиска помош беше објавена во Службен Весник 90 од 4.4.2020. Со оваа уредба со законска сила се уредува финансиската поддршка на самостојните уметници за месеците април и мај 2020 година во месечен износ...

  Финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација

  Уредбата за финансиска помош беше објавена во Службен Весник 90 од 4.4.2020. Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот...

  Уредба со законска сила за примена на Законот за облигациони односи

  Со оваа уредба се утврдува висината на казнените камати во договорите склучени по објавувањето на вонредна состојба меѓу трговци и договорите во кои барем едната договорна страна не е трговец. Согласно член 1, став (2)...

  Постапка за издавање на дозвола за движење во време кога е утврдена забрана за движење

  Со оваа уредба со законска сила објавена во Службен Весник 90 од 4.4.2020, се уредува постапката за издавање на дозволите за движење во време во кое е утврдена забрана за движење за време на траењето на вонредната состојба...

  Уредба со законска сила за примена на законот за работни односи

  Со оваа уредба се уредува прашањето за годишен одмор за оваа година. Со член 3 од оваа уредба со законска сила е пропишано за работниците вработени во приватниот сектор опфатени од времените мерки за...

  Одложена примената на новата минимална плата

  Согласно Уредбата со законска сила за примената на законот за минимална плата кај нас, објавена во Службен Весник 88 од 3.4.2020, минималната плата за месеците април, мај и јуни останува 14.500 денари. Целиот текст на...