Почетна » Новости » Последни известувања

Последни известувања

More

  Нов Правилник за водење на сметководство објавен во Службен весник 75/2024

  Во Службен весник 75/2024 од 3.4.2024 е објавен новиот Правилник за водење на сметководство. Правилникот се носи врз основа на член 469 став (5) од Законот за трговските друштва. Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник,...

  Објавена нова минимална плата која важи од исплатата на платата за месец март, 2024

  Во службен весник 68 од 22.3.2024 беше објавена новата минимална плата која ќе изнесува 33.352 денари во бруто износ. Во продолжение презентираме пресметка од нето кон бруто плата и од бруто кон нето плата користејќи ги актуелните податоци за плати и надоместоци...

  Објавена нова национална класификација на дејности – НКД Рев 2.1

  Објавата е во Службен весник 35 од 14.2.2024. Новата класификација може да ја преземете во продолжение: NKD-Rev-2.1Download

  Важно известување на Веб страната на УЈП во врска со е-ПДД и нов портал е-УЈП

  Целото соопштение ќе го најдете на следниот линк. Управата за јавни приходи информира дека со надградбата на системот е-Персонален данок се овозможи даночните обврзници – физички и правни лица кои за прв пат се регистрираат за цели на оданочување да се најавуваат...

  Продолжена примената на владините одлуки за ограничување на цени на одредени артикли до 29.2.2024

  Во Службен весник 17 од 24.1.2024 беа објавени Одлуки со кои се продолжува важењето на следните одлуки до 29.2.2024: Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало (Службен весник бр. 203/23, 237/23 и 282/23); Одлуката...

  Потсетување за достава на список на вработени лица и полиса за осигурување до ИСОС за правните лица со лиценца за работа до 31.1

  Ве потсетуваме дека согласно член 32, став (9) од ЗВСР, правните лица со лиценца за работа се должни најдоцна до 31 јануари во тековната година да достават во Институтот список на лица вработени со нивните звања, со нивен регистарски број под...

  Продолжен рокот за поднесок на ДДВ 04 до 29.1.2024

  Целото соопштение на страната на УЈП може да го погледнете со клик на овој линк.

  Потсетување за уплата на 2% од од вкупниот приход остварен во претходната година во недела и на празници

  Потсетуваме дека согласно член 25 од Законот за трговија, трговија на големо и трговија на мало не може да се вршат во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови согласно со членот 2...

  На веб страницата на УЈП е објавен образецот П/ТЦ – Прилог кон ДБ со податоци за трансакции меѓу поврзани лица

  Со измените и дополнувањата на Законот за данокот на добивка (Службен весник на 199/2023) од 1 јануари 2024 година со цел намалување на административниот товар на даночните обврзници и на УЈП се укинува обврската за задолжително поднесување на извештаите за трансферни...