Почетна » Новости » Податоци за плата и други исплати на вработените

Податоци за плати надоместоци согласно последните објави од ДЗС

плата, данок на личен доход, придонеси, данок на добивка, права на надоместоци и останати исплати

Податоци за плата

Тренд на просечните плати кај нас