Почетна » Новости

Нов Закон за младински додаток

Во овој напис ќе се осврнеме на Законот за...

Најчести прашања и одговори од месец мај, 2023

Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе...

Примена на даночни стапки за ДДВ

Исправната примената на даночните стапки за ДДВ е секогаш...

Уплати во доброволен пензиски фонд во 2023 – даночен третман од аспект на ЗДЛД и ЗДД

Доброволното капитално финансирано пензиско осигурување согласно Законот за доброволно...