Почетна » Новости

Оданочување на Капитални добивки од продажба на недвижен имот од аспект на ЗДЛД

Оданочувањето на капиталните добивки од продажба на недвижен имот...

Промет во ТИРЗ од аспект на ДДВ

Технолошките индустриски развојни зони (ТИРЗ) се особено значајни кога...

Најчести прашања и одговори од месец април, 2024

Дали постои обврска да се пресмета и плати данок...

Плаќање на месечни аконтации за ДЛД и ДД кај СВД и ТД за 2024 година

По поднесувањето на даночните биланси од страна на самостојните...