вторник, октомври 4, 2022
Почетна » Новости

Трансферни цени

Со членот 12-а од Законот за данокот на добивка...

Неживотно осигурување – даночен третман од аспект на ДЛД и ДД

Неживотното осигурување вклучува низа производи кои во последниве години...

Евиденциски обврски во трговијата на големо и мало

Трговијата на големо и мало остануваат носечки дејности во...