понеделник, декември 6, 2021
Почетна » Новости

Online советување

Бидете дел од последниот Webinar кој ќе го организираме...

Туристички услуги од аспект на ДДВ

Независно од општите одредби од Законот за данокот на...

Залихи (Оддел 13 од МСФИ за МСЕ)

Залихите и нивниот третман се дефинирани со МСС 2...

Основна главнина – уплата, упис, намалување и третман при ликвидација кај ДОО

Основањето на едно друштво со ограничена одговорност (ДОО) е...

МДБ за 10.2021

Тековен месец: 10.2021МДБ за тековен месец3,8%Индекси на цените на...