сабота, август 15, 2020
Почетна » Новости

Последни новости

More

  Компензација, цесија, преземање на долг и асигнација

  Во услови на влошена ликвидност во нашето стопанство, ваквите опции за меѓусебно подмирување на обврските кај трговските друштва често се применуваат во пракса. Но, овие начини за ликвидирање на обврските се применуваат и од страна на УЈП, што...

  Право на годишен одмор и исплата на регрес за годишен одмор

  Оваа тема, иако секогаш присутна, станува особено актуелна во летниот период. Во продолжение можете да прочитате повеќе за прашањата поврзани со правото на годишен одмор и регрес, како и даночните и сметководствените импликации на темата.

  Закон за практикантство

  Во услови на очекување за отстуство на економски раст во претстојниот период, овој закон можеби нуди интересни опции и за младите невработени лица и за работодавачите. Целиот напис може да го симнете во продолжение.

  Соопштение од Министерството за труд и социјална политика

  МТСП излезе со соопштение на официјалната Веб страница со кое извести дека продолженото платено породилно отсуство на сите затечени трае се додека траат мерките за заштита и превенција на корона вирусот. Целото соопштение ќе го...

  Градежништво и промет со недвижен имот од аспект на ДДВ

  Градежништвото е еден од столбовите на економијата и затоа е екстремно важно за растот и развојот на оваа дејност да се даде правилен даночен третман, пред се од аспект на ЗДДВ, на транскациите поврзани со градежиштвото. Во овој напис...

  Трошоци поврзани со работењето на трговските друштва во услови на COVID-19 од даночна, нормативна и сметководствена перспектива

  Заради успорување и перспективно запирање на ширењето на коронавирусот кај нас беа направени чекори во насока на пропишување на протоколи за работи и беа преземени низа заштитни мерки кои се однесуваат на скоро сите стопански субјекти кај нас.

  Потсетување: 15.7 е неработен ден поради одржување на изборите за пратеници

  Министерството за труд и социјална политика соопштува дека 15 јули, среда, е неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија, поради одржување на изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија и истиот нема да се...

  Девизно работење

  Девизното работење со сите негови специфики, придружна документација и сметководствениот третман на настаните поврзани со девизното работење се во фокусот на овој напис. Девизно-работење-14.7.2020Download

  Службени патувања во земјата и странство: нормативни, даночни и сметководствени аспекти

  Здравствено економската криза предизвикана од COVID-19 доведе до намалување на движењето на населението, без разлика дали за деловни или приватни цели. Но, динамичниот свет во кој живееме секако не трпи статичност и само прашање на време е кога, поради...