Новогодишен надоместок на вработени, новогодишни пакетчиња и новогодишни подароци – даночен третман

0
386

И покрај тоа што голем дел од македонските компании се погодени од лошата економска конјунктура, сепак, со приближувањето на новогодишните празници се наметнуваат прашањата на давањето на новогодишен надоместок и новогодишни пакетчиња за вработените како и давањето на новогодишни подароци на физичките лица, и даночниот третман на овие ситуации. На оваа тема ќе се осврнеме…