Нова услуга на Народна банка: споредба на надоместоците помеѓу давателите на платежните услуги

0
410

За да овозможи поголема споредливост на надоместоците што ги наплаќаат одделните даватели на платежните услуги, во согласност со член 184 став (5) од Законот за платежни услуги и платни системи, Народната банка на Македонија објавува споредбени податоци на надоместоците поврзани со платежната сметка наведени во посебна листа на најрепрезентативни услуги. „Најрепрезентативни услуги“ се најчесто користените услуги…