Нова одлука за промет кој подлежи на повластена стапка на ДДВ

0
4083

Одлуката е објавена во Службен весник 316 од 30.12.2020. Како поважна одредба од одлуката ќе го издвоиме членот 2, став (3), каде се дефинира прометот кој се смета за промет оданочив со новата стапка од 10% согласно член 30-а од ЗДДВ. Имено, повластената стапка на данокот на додадена вредност во смисла на член 30-а од…