Нова одлука за највисоки трговски маржи (изменета на 15.6.2022, објавено во Службен весник 137/2022)

0
793

Одлуката е објавена во Службен весник 135 од 14.6.2022 и ќе важи до 30.9.2022. Одлуката е изменета веќе во наредниот ден по првичната објава. Промените се однесуваа на специфицирање на начинот на кој највисоките маржи од 5% односно 10% се распределуваат во трговија на мало и трговија на големо. Пречистениот текст на Одлуката може да…