Нова ДДВ пријава (образец „ДДВ-04“) и извештај за примени промети по чл. 32-а „ДДВ-ИПДО/П“

0
4920

Во Службен Весник 315/2020 од 30.12.2020 беше објавен новиот образец „ДДВ-04“ и образецот „ДДВ-ИПДО/П“. Промените во образецот се согласно измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 267/20). Што е ново? Полињата 3 и 4 се однесуваат на прометот оданочив со новата повластена стапка од 10% и ДДВ-то…