Немонетарни користи за вработените (службени возила за приватни цели) – даночен третман од аспект на ДЛД и ДД

0
4105

Немонетарните бенефити за вработените, а особено користењето на службени возила за приватни цели, вклучувајќи и превоз од и до работно место стана особено актуелна тема во светло на последните измени и дополнувања на ЗДЛД кои почнаа да се применуваат од 1.1.2023. Прочитајте повеќе на оваа тема во написот во продолжение. Немонетарни-користи-за-вработените-даночен-третман-од-аспект-на-ДЛД-и-ДД-1.3.2023Download…