Нематеријални средства: МСС 38 и Оддел 18 од МСФИ за МСЕ

0
5064

Нематеријалните средства во денешно време може да претставуваат огромен дел од вредноста на активата на деловните субјекти. Кај нас традиционално секогаш во преден план се ставаат постојаните средства со материјална природа, но се почесто се случува во пракса да се сретнат ситуации на остварување на успешни деловни потфати со помош на нематеријални средства, особено кај…