Неживотно осигурување – даночен третман од аспект на ДЛД и ДД

0
622

Неживотното осигурување вклучува низа производи кои во последниве години се почесто се застапени на македонскиот пазар. Во продолжение на овој напис ќе се задржиме на даночниот третман на издатоците за некои од видовите на неживотно осигурување исплатени од правни лица а во корист на вработени и невработени физички лица преку практични примери од аспект на…