Неживотно осигурување – даночен третман од аспект на ДЛД и ДД за 2023

0
352

Неживотното осигурување вклучува низа производи кои во последниве години се почесто се застапени на македонскиот пазар. Во продолжение на овој напис ќе се задржиме на даночниот третман на издатоците за неживотно осигурување исплатени од правни лица а во корист на вработени и невработени физички лица преку практични примери од аспект на ЗДЛД и ЗДД. Неживотно-осигурување-даночен-третман-од-аспект-на-ДЛД-и-ДД-за-2023-10.4.2023Download…