Неживотно осигурување – даночен третман од аспект на ДЛД и ДД за 2024

0
95

Неживотното осигурување вклучува низа производи кои во последниве години се почесто се застапени на македонскиот пазар. Во продолжение на овој напис ќе се задржиме на даночниот третман на издатоците за неживотно осигурување исплатени од правни лица а во корист на вработени и невработени физички лица преку практични примери од аспект на ЗДЛД и ЗДД. Неживотно-осигурување-даночен-третман-од-аспект-на-ДЛД-и-ДД-за-2024-23.4.2024Download…