Најавени промени во Законот за данок на добивка (во постапка за носење)

0
5050

Во насока на обезбедување на понатамошна поддршка на даночните обврзници заради полесно справување со последиците од коронавирусот (COVID-19), се предлага продолжување на мерката-ослободување од обврската за плаќање на аконтациите на данокот на добивка за уште неколку месеци. Со цел да се поттикнат работодавачите да вложуваат средства за создавање на подобри работни услови за вработените и…