МТСП подготви текст на измени во ЗРО заради прогласување на недела за неработен ден

0
812

Со промените се предвидува промена на став (2) од член 134, така што се пропишува дека за ден на неделен одмор се смета недела, доколку со друг закон или колективен договор не е  поинаку утврдено. Ова не се однесува на работниот однос заснован со договор за вработување на определено време за вршење на  сезонска работа,…

Оваа содржина е само за членови.
Најави се Пријави се