Можност за донирање на дел од вратениот ДДВ преку „Мој ДДВ“ (ажурирано на 12.6.2020)

0
7003

Уредбата со законска сила за примена на законот за враќање на дел од ДДВ на физичките лица за време на вонредната состојба беше објавена во Службен весник 108 од 24.4.2020. Истата беше изменета и дополнета во Службен весник 156 од 12.6.2020, така што сега секое физичко лице ќе има можност да го промени одговорот се…