Можност за голем попуст со уплата обуките за практично сметководство, циклус есен 2023 (хибриден модел со физичко присуство и Online следење)

0
7342

Со овој циклус почнуваме од 2.10 (понеделник). Искористете ја можноста за уплата со огромен попуст!

Обука чија програма, цели и методи на спроведување се перфектно складни со потребите на сите оние кои сакаат да градат кариера во модерниот деловен свет и кои имаат допир со финансии, матерјално работење, човечки ресурси и пресметки на плати, даноци, административни и канцелариски работи:

 • претприемачи, самовработени лица и сопственици на мали бизниси,
 • управители и менаџери,
 • банкарски и финансиски работници,
 • административци и кацелариски персонал,
 • студенти на бизнис, економија, администрација и
 • секој оној кој сака да се преквалификува или да го дополни знаењето со темите кои ќе бидат опфатени!

Термини, цени и пријава

 • 📆 Термини: пролетниот циклус почнува од 6.3 и е предвидено да трае до 9.5, со предавања организирани во групи во различни термини од 18:00 и 17:00 (два блок часа неделно);
 • 💶 Цена:
  • 11.500 денари за уплата до 31.7.2023 (редовна цена е 15.000 денари). За искористување на попустот доволно е да се уплати рата од 3.500 денари;
  • 12.500 денари за уплата до 31.8.2023 (редовна цена е 15.000 денари). За искористување на попустот доволно е да се уплати рата од 3.500 денари;
  • 13.500 денари за уплата до 30.9.2023 (редовна цена е 15.000 денари). За искористување на попустот доволно е да се уплати рата од 3.500 денари;
  • 15.000 денари за уплата по 30.9.2023 (💥 актуелна понуда 💥);.
 • 📣 Начин на следење: хибридно, по желба на слушателот, можно е и физичко присуство но и Online следење (Skype + YouTube Stream).

Тематски целини

Обуката за практично сметководство е придружена со соодветен прирачник со работни материјали со реални примери и документи од околу 200 страници!

Обуката се изведува на табла и на компјутер и во текот на обуката ќе биде обработена типична сметководствено-финансиска документација за едно македонско микро друштво.

Во текот на обуката ќе опфатиме и теми поврзани со:

 • Законот за трговски друштва,
 • Кус осврт на Законот за сметководство на непрофитни организации и Законот за сметководство на буџети и буџетски корисници,
 • Законот за ДДВ,
 • Законот за данок на личен доход (утврдување на даночна основа и пресметка на аконтации и оданочување на некои видови доходи),
 • Законот за данок на добивка (утврдување на даночна основа, оданочување на дивиденди, непризнати расходи и вкупни приходи, пресметка на аконтации),
 • Запознавање со системите на УЈП (електронско поднесување на даночни пријави),
 • Законот за работни односи и Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.

Предавач и контакт

За повеќе инфо контактирајте не на 070 22 11 65 или на 609 1551 или на [email protected].

Предавач на обуката е м-р Благоја Грозданов, одговорно лице на Конто Профит и член на УО на Комората на сметководители, со повеќе од десет години искуство во областа.