Мислење на УЈП: промена на околности (член 37 од ЗДДВ) со дерегистрација од системот на ДДВ

0
8045

Во однос на моменталната ситуација, дерегистрација од системот на ДДВ и поднесокот на последната ДДВ пријава за годината од УЈП побаравме мислење во однос на тоа дали дерегистрацијата претставува промена на околности согласно член 37 од ЗДДВ. Прашањето кое го поставивме конкретно се однесува на затечените основни средства и залихи за кои даночните обврзници во…