Мешовит (сложен) и повеќекратен промет од аспект на ЗДДВ и одредување на даночни стапки во разни ситуации

0
2842

Ситуациите кога се врши мешовит промет од аспект на ЗДДВ се секогаш интересни. Поради комплексноста која вообичаено е поврзана со оваа тема истата често предизвикува дилеми и недоумици. Во овој напис ќе се обидеме да одговориме на дел од прашањата кои најчесто се појавуваат во контекст на темата и да ги отстраниме дилемите и несигурностите…