Место на промет на услуги за цели на ДДВ и концепт на даночен застапник – нови правила од 1.1.2024

0
221

Измените и дополнувањата во ЗДДВ, објавени во Службен весник 199 од 25.9.2023 се веројатно најважните измени на ова поле во последната деценија. Една од најсуштинските измени е целосното ревидирање и редефинирање на постапката за оценка на местото на прометот на услугите согласно членот 14 од ЗДДВ. Во овој напис ќе се освренеме токму на овие…