Мерки и препораки од Владата во врска со корона вирусот

0
8111
cold

Во продолжение Ви ги презентираме најважните препораки од Владата поврзани со моменталната ситуација. Дел од дополнителни заклучоци, мерки и препораки од 16-тата седница на Владата: Се утврдуваат следните категории на лица кои треба да бидат ослободени од работа и работни активности врз основа на приложена потврда од матичен лекар за следниве состојби: Хронични респираторни заболувања;Тешки…