МДБ за 12.2021

0
1853
Тековен месец: 12.2021МДБ за тековен месец4,3%
Индекси на цените на малоИндекс COICOPМДБ за месец
јануари, 2021101,160,5
февруари, 2021101,121,1
март, 2021101,721,3
април, 2021102,351,6
мај, 2021102,911,9
јуни, 2021103,862,2
јули, 2021106,192,8
август, 2021106,633,2
септември, 2021106,093,6
октомври, 2021106,053,8
ноември, 2021106,404,0
декември, 2021107,304,3