МДБ за 11.2021

0
2011
Тековен месец: 11.2021МДБ за тековен месец4,0%
Индекси на цените на малоИндекс COICOPМДБ за месец
јануари, 2021101,160,5
февруари, 2021101,121,1
март, 2021101,721,3
април, 2021102,351,6
мај, 2021102,911,9
јуни, 2021103,862,2
јули, 2021106,192,8
август, 2021106,633,2
септември, 2021106,093,6
октомври, 2021106,053,8
ноември, 2021106,404,0