Лично даночно намалување за 2023 година

0
207

Личното даночно намалување кое ќе се користи на месечно ниво при пресметка на платите за 2023 година изнесува 9.038 денари по вработен на цело работно време….