Лично даночно намалување за 2021 година

0
4494

Личното даночно намалување кое ќе се користи на месечно ниво при пресметка на платите за 2021 година изнесува 8.438 денари по вработен на цело работно време….