Лично даночно намалување за 2020

0
7870
cash

Во Службен Весник 269 од 25.12.2019 е објавено личното даночно намалување за наредната година, во износ од 8.228 денари по вработен по месец. Даночното намалување утврдено во член 10 став (2) од Законот за данокот на личен доход, за 2020 година на годишно ниво, изнесува 98.736 денари. Даночното намалување по основ на доход од работа од плата,…