Данок на личен доход: концепт на даночење на доходите во новото законско решение

0
6566
value-added-tax

Во овој напис ќе дадеме еден кус осврт на исплатите на неколку, во пракса најчести видови на доход и начинот на пресметки на аконтации за данок на личен доход согласно новото законско решение. Конкретно ќе се осврнеме на исплатите по основ на договорите на дело, договорите за авторски права, дивиденди и закуп Напис Данок на…