Листа на законски измени во Службен Весник 275 од 27.12.2019

0
7210
deadline-pins

Низа законски промени беа објавени во Службен Весник 275. Особено важни се измените во даночната регулатива. Во Службен Весник 275 од 27.12.2019 беа објавени голем број на законски измени, од кои како поважни ги издвојуваме: Законот за изменување и дополнување на законот за ДДВ;Законот за изменување и дополнување на законот за данок на добивка;Законот за…