Исплати на дивиденди кон домашни и странски лица во 2024 година од аспект на Законот за данок на личен доход и Законот за данок на добивка

0
132

Распределбата на дивиденда е секогаш актуелна тема во периодот по поднесување на годишните сметки и финансиските извештаи. Во продолжение ќе се осврнеме на нормативните, даночните и сметководствените аспекти на темата. Исплати-на-дивиденди-во-2024-година-од-аспект-на-ЗДЛД-и-ЗДД-16.4.2024-2Download…