Исплати на дивиденди во 2023 година од аспект на Законот за данокот на личен доход и Законот за данок на добивка

0
282

Распределбата на дивиденда е секогаш актуелна тема во периодот по поднесување на годишните сметки и финансиските извештаи. Во продолжение ќе се осврнеме на нормативните, даночните и сметководствените аспекти на темата. Исплати-на-дивиденди-во-2023-година-од-аспект-на-ЗДЛД-и-ЗДД-12.6.2023Download…