Табела за даночен третман на разни исплати кон вработените

0
8461
paying-mobile-app

Во продолжение подготвивме табела со приказ на даночниот третман на разни исплати кон вработените.