Исплати кон вработените во 2024 година (плата, додатоци, надоместоци и други исплати) – сублимиран табеларен приказ на нормативно и даночно уредување

0
115

Исплати-на-плати-и-надоместоци-за-вработените-даночен-третман-табеларен-приказ-5.4.2024Download…