Исплата на дивиденда кон резиденти: нормативни, даночни и сметководствени аспекти

0
3009

Распределбата на дивиденда е секогаш актуелна тема во периодот по поднесување на годишните сметки и финансиските извештаи. Во продолжение ќе се осврнеме на нормативните, даночните и сметководствените аспекти на темата. Исплати на дивиденди кон резиденти 19.4.2021Download…