ИСОС ја објави листата на лица со одобрение за спроведување на КПУ

0
397

Известувањето може да го погледнете тука. Правните лица на кои им се издава одобрение за спроведување на обуки се: Еуро консалт Плус ДОО Економскко правен консалтинг ФВ Конто Профит ДООЕЛ Професионал Акаунт Дооел Прајсвотерхаускуперс ДООЕЛ – Друштво за консултантски услуги Про Агенс ДОО Рафајловски Консалтинг ДОО Академија за банкарство и информатичка технологија – Скопје Ревизија…