Право на намалување на даночна основа за данок на добивка за искажана загуба (поднесок на ДД-01)

0
6515
money-graph

31.3 е крајниот рок за поднесок на ДД-01 заради стекнување со правото за намалување на даночната основа за данок на добивка во наредните три години. Напис ДД 01 11.3.2019Превземи [embeddoc url=”https://profit.com.mk/wp-content/uploads/2019/12/Напис-ДД-01-11.3.2019.pdf” viewer=”google”]…